Mikulás igaz történetei
Vissza a főoldalra

Kedves Mikulás bácsi !

Volt egyszer egy kislány, nagyon várta a Mikulást.
Írt is neki minden évbe, Édesanyja segítségével.
Megnézte a postaládát mindennap , de levél nem jött. Talán holnap ? Elment egy hét, elmúlt kettõ, hiába a levél nem jõ.
Kedves jó Mikulás az idén nem is gondolsz rám ?
Mivel már nagy volt a bánata, édesanyja megsajnálta és levelet írt a Mikulásnak. Kérte válaszoljon kislányának mert lehet hogy a huncut Manók a levelet eljátszották !
Elolvasta a Mikulás , gondterhelten ráncolta a homlokát. Összehívta a manókat.
Mondjátok , hol a levél , azonnal adjátok elém !!
A kishadsereg választ nem adott, félénken csak nagyot hallgatott.
… Hát nem baj, majd megyek, ne bánkódjon ez a gyerek.
A Fõmanóval a fehér kocsiba szállt és megkeresték a kisleányt.
Szedte - vedte huncut manók gondom lesz majd rátok, hogy gyorsabban végezzétek munkátok.
Miközben a kocsi száguld, Fõmanó nagyot kiállt!
Itt van itt van ez az a ház.
Elõvette nagykönyvét, kikereste a kislány nevét. Halljatok nagy csodát a házba becsengetett a Mikulás.
Brrr brrr hosszan berreg a csengõ, a házból kíváncsian kinéztek , ki lehet Õ ?
Hát még ilyet nem láttak!
Ott állt az ajtóban akit nagyon vártak, álruhában a Mikulás !!! mellette a Fõmanó , kezébe a nagykönyv.
Szaladt a nagyi , ahogy öreg lába bírta, de hangja elakadt, - mit is mondhatna?
Észrevette ezt a Mikulás…. Õ kezdte a mondókát. Itt lakik Regina ? kinek levele nem ért a Birodalmamba .Hát itt is meg otthon is . - válaszolta a Nagyi.
Rendbe hozzuk ezt a hibát, ne búsuljon ez a kislány. Mosolygott kedvesen és eltávoztak csendesen.
A nagyi meghatottan állt a kaput támasztva, talán a mese folytatására várt. Mert ahogy jöttek , olyan gyorsan el is tûntek. Már csak a fehér kocsi távolba tûnõ hátulja látszott, amikor nagyi magához tért.
Álom volt ? Vagy valóság ? Vagy manapság is vannak csodák ? Csóválta a fejét és elindult be a házba. Alig lépett be , megint csengettek ! Talán visszajöttek ? megint futott ahogy bírta, de a kapuban az unoka állt !
Mit állt , ugrált ! Nagyi - Nagyi gyere gyorsan ! Levelet kaptam a Mikulástól, benne a színházi meghívóval ! Találkozni fogok vele ! Jaj kis unokám , miért nem jöttél elébb, hisz most ment el !- mondta büszkén a nagyi.
Volt nagy öröm és sírás, a kis unoka azért mert teljesült az álma , a Nagyi pedig azért mert ……

Üdvözlettel: Nagyi (Czvick Regina nagymamája

Majd este ismét levelet fogalmazott:

Kedves Mikulás !

A látogatásukon én bizony nagyon meghatódtam, ily kedves emberekkel régen találkoztam. Önök szívükön viselik a gyerekek álmát, és személyesen ellenõrzik a Mikulás postáját. Elmondhatom, hogy 66 éves koromba megért a csoda , becsöngetett a Mikulás a házunkba. Öreg koromra kedvességükkel , emberségükkel adtak oly hitet, amirõl azt hittem már régen elveszett. Régen láttam kis unokám így örülni , oly boldognak lenni mint ezzel a levéllel. Csodát hoznak Önök a gyerekeknek és csodát adtak nekem is . Hálásak vagyunk érte, és Isten áldását kérjük mindkettõjükre. És azokra akik ezt segítik. Boldog Karácsonyt kívánok !
Szeretettel : Regina és Kitti
Nagymamája Gyõr József A. 34.