Magyar népmesék
Vissza

A félénk cigány

Egyszer a cigány kiment az erdõre fáért. Kicsit sötétedett, hát nagyon félt, reszketett. Egyszer csak megrezzent egy bokor, no erre a cigány majdnem halálra vált.
Szerencsére nem fenevad bújt ki a bokorból, hanem a falu papja, aki arra vadászgatott. Megszólította a cigányt:
- Mitõl fész, Lajos?
- Jaj, tistelendõ uram, sázs farkast láttam.
- Bolondot beszélsz, nem volt az száz.
- De volt ötven, fõtistelendõ úr.
- Nem volt az ötven sem.
- De volt hús, fõtistelendõ úr.
- Nem volt az húsz sem.
- De volt tízs, kezsit csókolom.
- Nem volt az tíz sem, hiába erõsködsz.
- De csirgett a harast, fõtistelendõ úr.


Forrás: Nagy Zoltán: Póruljárt szerelmesek