Mátyás király mesék
Vissza

Mátyás király és a koldus

Visegrádi udvarában tartózkodott Mátyás király, vitézeinek lovagi tornájában gyönyörködött, mikor eléje járult egy vénséges vén koldus. A király kezével intett katonáinak: szakítsák félbe játékukat, hogy nyugodtan végighallgathassa az aggastyán könyörgését.
- Felséges királyom - hajladozott a koldus -, szánj meg egy nagyobb összeggel, hiszen mindekettõnknek Ádán és Éva volt a közös apja, anyja, így hát végeredményben testvérek vagyunk.
A meggyõzõ szavakra beleegyezõen bólintott Mátyás király, mégiscsak egy árva fillért hajított a koldus kalapjába. A koldusba egy pillanatra bennedugult a szó meglepetésében, de kisvártatva mégiscsak kitört belõle az elégedetlenség:
- Fenséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, mit vétettem ellened, hogy testvér létedre egy csekélyke fillérrel szúrtad ki a szemem?
A bölcs király mosolyogva mondta:
- Menj csak Isten hírével, te jó ember, és ne zsörtölõdj, mert ha minden testvéredtõl annyit kapsz, mint tõlem, nemsokára te leszel a legvagyonosabb úr a földkerekségen.