Legendák és legenda mesék
Vissza a főoldalra

Rákóczi Ferenc és az abdai halász

Rákóczi Ferencet mikor elfogták a németek, errefelé, Abdán keresztül vitték ki hozzájuk a fogságba. Akkor még itt, Abda elõtt nem híd volt, mint ma, hanem csak réven lehetett a Rábcán átjönni. Ezen hozták át Rákóczi Ferencet is. A kompra járt rá a szekér, amelyiken ült a fegyveres õrei között. Amikor jöttek át a vízen, ott halászott egy öreg halász. Látta, hogy a fejedelmet viszik a fogságba. Éppen akkor fogott egy szép nagy halat. Amikor átértek, futott a hallal, megemelte a süvegét illendõen, és odaadta a halat a fejedelemnek. Annak tele lett a szeme könnyel, amikor elvette tõle.
- Köszönöm, atyámfia! - csak ennyit tudott mondani.
Aztán fogta a halat, és visszadobta a Rábcába. Akkor azt mondta:
- Ahogy én most visszaadom ennek a halnak a szabadságát, úgy adja vissza az én Istenem az enyémet is!
Aztán továbbvitték. Az Isten meghallgatta a kérését, mert egyszer csak kiszabadult õ is, és elkezdte a harcot a szabadságért.