Legendák és legenda mesék
Vissza a főoldalra

Fényeslitkei Asszonyok

A tatárjárás idején történt, hogy a védtelen községekre rátörtek a tatárok, az asszonyokat, lányokat elhurcolták, a községeket kirabolták, jószágukat elhajtották. Fényes ritkán nem volt férfi, aki a nõket megvédje. Volt a községnek egy bátor asszonya, aki összeszólította a társait, hogy mángorólt, nyújtófát tegyen mindenki a köténye alá, csípõs paprikát cserépedényekbe, így menjenek a tatárok elibe! Majd a falu szélén méhkasokat hordtak össze, és úgy vonultak a tatárok elé. Ez a bátor asszony boldog állapotban volt, õ vezette a asszonynépet. Mikor a tatár fejedelem meglátta, azt mondta:
- Átkozott szem, amely nem kap rajtad! - és kitárt karral közeledett felé!
Mikor közel ért, szembevágta a cserépedény paprikával az asszony a tatár fejedelmet, és hasonólan minden asszony egy-egy tatárt. A tatárok felbõszültek, és az asszonyoknak rohanva, felborították a méhkasokat, melyeket az borított méhkasokból kiszabadult dühös méhek a tatárokat úgy összecsípték, hogy azok a földön hemperegtek. Az asszonyok nyújtófával, mángorólval verték õket agyon.
Ez az asszony volt Máté Klára, s másnap két fiúgyermeknek adott életet. Ilyen legyen minden magyar asszony!